Rezultate la examenul de Titularizare 2020, la Iași, înainte de contestații! 57,64 la sută a fost rata de promovare a concursului național de Titularizare, sesiunea 2020, la nivelul județului Iași (înainte de contestații). 1.393 de candidați au concurat pe doar 144 posturi titularizabile. Notele au fost publicate la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 4 august (ieri), după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv astăzi, 5 august, până la ora 12:00

Rezultatele de la examenul de Titularizare 2020, la Iași, înainte de contestații

Rezultatele la examenul de Titularizare 2020, la Iași au fost publicate ieri, 4 august, la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. 57,64 la sută a fost rata de promovare a concursului național de Titularizare, sesiunea 2020, la nivelul județului Iași (înainte de contestații). 23 de candidați au obținut nota 10, iar 799 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor). Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă, la nivelul județului Iași, este de 57,64 la sută, superior în raport cu procentul consemnat în 2019 de 44,87 la sută. 23 de candidați au obținut nota 10, iar 799 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 1.466 de candidați din totalul de 1.594 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 1.386 de lucrări, întrucât: 73 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, niciun candidat nu a fost eliminat, iar lucrările a 7 candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Din promoția curentă, 60,81 la sută dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Rezultate la examenul de Titularizare 2020, la Iași! 23 de candidați au obținut nota 10, iar 799 de candidați au obținut note între 7 și 9,99

La proba scrisă, în cele trei centre de examen organizate la nivelul județului Iași, s-au prezentat 1.393 de candidați, anume 87,39 la sută din cele 1.594 de cadre didactice înscrise. Din promoția de absolvenți ai anului 2020, au fost înscriși 160 de candidați. 72 dintre aceștia s-au retras din motive personale sau medicale, iar în centrele organizate la Iași, niciun candidat nu a fost eliminat din examen. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 4 august (ieri), după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv astăzi, 5 august, pâna la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează tot la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioada nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioada determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Iași în intervalul 12 – 14 august.

Care a fost concurența, pe posturile scoase la concurs, la Titularizare 2020 Iași. Cele mai căutate posturi sunt la: educator, învățător, alături de Limba și literatura română

În județul Iași, la Titularizare 2020 sunt în total 1.776 posturi, dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban și 66 rural). Mai departe, de precizat că 1.624 posturi sunt netitularizabile (423 urban și 571 rural) și 8 posturi de angajare doar pe durata de viabilitate a postului.

În detaliu, posturi titularizabile în urban sunt: 1 aeromodele, 1 arhitectură, 1 artă vocală, 3 corepetiție, 2 dans clasic, 2 dans popular, 1 Educație fizică și sport, 1 Educație tehnologică, 1 educatori pentru învățămant special, 30 educatoare, 1 estetică și igiena corpului omenesc, 1 fanfară, 2 Fizică. Urmează 1 la Geografie, 1 Informatică și TIC, 8 învățători, 2 Medicină generală, 7 muzică instrumentală, 1 orchestră populară, 4 alimentație publică ca maiștri instructori, 2 asistență medicală ca maiștri instructori, 2 estetică și igiena corpului omenesc – maiștri instructori, 1 transporturi ca maiștri instructori și 1 la șah. La posturi titularizabile rural sunt 7 pe Educație fizică și sport, 1 educatoare (rommani), 11 educatoare, 2 electronică și automatizări și 1 la Fizică. De asemenea, la Iași ca posturi complete (cu 18 ore și mai mult) sunt 782 dintre care: 352 urban și 430 rural. Pe de altă parte, posturi incomplete (cu mai puțin de 18 ore) sunt 994 dintre care: 423 urban și 571 rural.

Articolul Rezultatele de la examenul de Titularizare 2020, la Iași, înainte de contestații! 57,64 la sută a fost rata de promovare și 23 de candidați au obținut nota 10 apare prima dată în BZI.ro.