A fost adoptat, de către Camera Deputaților, în calitate de for decizional, un proiect de lege care vizează o majorare a salariilor. Astfel, salariile funcționarilor publici şi personalului contractual din aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului şi din serviciile Parlamentului, se vor bucura de o creștere cu 15%. Proiectul modifică Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Au votat „pentru” 150 de deputați, 71 au fost „împotrivă”, iar 8 s-au abținut.

În conformitate cu textele adoptate, „funcţionarii publici din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, precum şi funcţionarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%”. În acest fel, este eliminată interdicţia cumulului acestei majorări cu majorarea acordată pentru activitatea legislativă.

Care este motivarea amendamentelor

Motivarea amendamentelor constă în „eliminarea discriminării la care au fost supuşi funcţionarii respectivi, având în vedere specificul şi unicitatea atribuţiilor şi activităţii desfăşurate şi ţinând cont de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de statute, precum şi de dispoziţiile Codului administrativ, restricţii care, pentru majoritatea categoriilor de personal, se reflectă în diferenţe salariale”.

„Funcţia publică parlamentară este o funcţie publică specifică de carieră, autonomă. Funcţionarii publici din cele 3 instituţii cu atribuţii unice, precum şi funcţionarii publici parlamentari, se bucură de stabilitate şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, obiectivităţii, al subordonării ierarhice, precum şi al neutralităţii politice”, se mai arată în raportul Comisiei pentru muncă la motivarea amendamentului.

„Prin excepţie, pentru instituţiile din sistemul sanitar şi de asistenţă socială, cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cele din sistemul justiţiei, precum şi cele din subordinea Ministerului Justiţiei, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comanda/salariilor de comanda şi a indemnizaţiilor lunare, după caz”, mai prevede un alt text adoptat, motivându-se că, astfel, se vor rezolva unele inechităţi salariale cu care se confruntă personalul din justiţie.

Proiectul mai privește și exceptarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de la obligaţia publicării listei cu funcţiile din cadrul acestor instituţii cu datele referitoare la drepturile salariale.

Camera Deputaților a votat! Torționarii nu mai primesc pensie de serviciu sau pensie de invaliditate

Marți, 13 octombrie 2020, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, proiectul de lege care vizează încetarea acordării pensiei militare pentru persoanele care au făcut parte din aparatul represiv al regimului comunist, care au săvârşit infracţiuni contra umanităţii şi au fost condamnaţi printr-o sentinţă definitivă. Au votat „pentru” 259 de deputaţi, unul a votat „împotrivă”, iar unul s-a abţinut. Astfel, legea urmează să meargă spre promulgare la Klaus Iohannis, președintele României.

„Nu beneficiază de pensie de serviciu ori de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pensionarii care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condiţiile legii. În cazul condamnării definitive a unui pensionar militar pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat informaţii de natură să conducă la încetarea pensiei”, se arată în proiect.

Articolul Proiectul de lege care vizează majorarea salariilor a fost votat! Cine va beneficia de creșterea cu 15% apare prima dată în BZI.ro.