Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are ca noutate academică un masterat didactic pentru pregătirea viitoarelor cadre didactice. Candidații se pot înscrie la una dintre cele 5 specializări din cadrul masteratului didactic: Biologie, Educație fizică și sport, Fizică, Geografie, Teologie ortodoxă. Pentru masteratul didactic sunt scoase la concurs 50 de locuri, la buget, fiind organizat la forma de învățământ cu frecvență. Programul se adresează absolvenților cu diplomă de licență care doresc să se orienteze către căriera didactică

O nouă reușită academică pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. De anul acesta, candidații pot opta pentru un masterat didactic pentru a deveni cadre didactice. Aceștia se pot înscrie la una dintre cele 5 specializări din cadrul masteratului didactic: Biologie, Educație fizică și sport, Fizică, Geografie, Teologie ortodoxă. Pentru masteratul didactic sunt scoase la concurs 50 de locuri, la buget, fiind organizat la forma de învățământ cu frecvență. Programul se adresează absolvenților cu diplomă de licență care doresc să se orienteze către căriera didactică.

Masterat didactic pentru pregătirea viitoarelor cadre didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, coordonat de prof. univ. dr. Constantin Cucoș

Masteratul didactic pentru pregătire pentru viitoare cadre didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este coordonat de prof. univ. dr. Constantin Cucoș, coordonatorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la UAIC și unul dintre cei implicați în creionarea acestui program-pilot. De reamintit că, la nivel național, 8 universități vor pilota, în anul universitar 2020-2021, pentru prima dată în România, programe de studii universitare de master didactic. Programul se adresează absolvenților cu diplomă de licență care doresc să se orienteze către căriera didactică. Absolvenții cu diplomă de licență se pot înscrie la masterul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență. Mai multe pe: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic-acreditat-in-domeniul-stiinte-ale-educatiei/ .

Programul de pregătire prin masteratul didactic se bazează pe o organizare și gestionare unitară, la nivelul unei entități universitare care are capacitatea reală de a administra integrat activitățile de formare inițială

În acest context, prof. univ. dr. Constantin Cucoș arată că actualul sistem de pregătire a profesorilor, prin cele două niveluri ale modulului psihopedagogic, este statuat de circa 20 de ani. Astfel, cu toate că a reprezentat un progres față de sistemul de pregătire anterior, bazat pe mai multe discipline cu profil psihopedagogic infuzate în programul academic, se dovedește a fi greoi, costisitor, energofag. De asemenea, este ineficient și slab inductor de responsabilitate pentru absolvenți-viitorii profesori.

„Nu există o selecție relevantă la intrare în parcurgerea modulului psihopedagogic, mult timp nefiind nicio opreliște, iar selecția actuală prin interviu nu asigură o discriminare valorică pe criterii de aptitudini psiho-relaționale sau motivații particulare în raport cu profesiunea didactică.

Profesionalizarea pentru cariera didactică prin studii de masterat educațional este o practică răspândită în multe dintre sistemele de învățământ europene. Mai mult, cele mai recente studii în domeniu arată că sistemul de pregătire actual nu este rezonant cu noile schimbări de paradigmă în ce privește societatea cunoașterii, evoluția serviciilor educaționale contemporane, mutații în ceea ce privește expectanțele sau nevoile populației școlare”, a punctat prof. univ. dr. Constantin Cucoș.

Programul de pregătire prin masteratul didactic se bazează pe o organizare și gestionare unitară, la nivelul unei entități universitare care are capacitatea reală de a administra integrat atât activitățile de formare inițială, cât și cele de formare continuă (perfecționările).

Articolul Noutate academică la Iași! Masterat didactic pentru pregătirea viitoarelor cadre didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” apare prima dată în BZI.ro.