Referitor la declarațiile făcute astăzi de președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, prefectului județului Iași, Marian Grigoraș, susține că șeful CJ Iași nu a depus hârtiile pentru avizarea spitalului mobil de la Lețcani.

„Îmi exprim mâhnirea față de declarațiile făcute astăzi de dl. Maricel Popa. Așa cum am declarat anterior (a se vedea declarația mea din 10 septembrie) exprim angajamentul instituțiilor aflate în coordonarea Instituției Prefectului – Județul Iași de a sprijini activ și constant echipa managerială a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” în vederea operaționalizării unității „Spital Mobil/Modular din containere de logistică medical (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”, susține Marian Grigoraș.

Maricel Popa nu a depus hârtiile pentru avizarea spitalului mobil de la Lețcani

Prefectul Iașului menționează că până astăzi, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași nu s-a depus documentația tehnică necesară în vederea evaluării necesității avizării/autorizării din punctul de vedere al securității la incendiu.

„Toți conducătorii instituțiilor avizatoare au instrucțiuni clare de a face cu celeritate demersurile necesare. Astfel s-a emis autorizația de către DSP Iași. Din păcate, până astăzi, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași nu s-a depus documentația tehnică necesară în vederea evaluării necesității avizării/autorizării din punctul de vedere al securității la incendiu.

De asemenea Agenția pentru Protecția Mediului Iași a demarat de îndată după primirea memoriului de prezentare, respectiv în data de 18.09.2020, procedura prevăzută de Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului în vederea emiterii acordului de mediu.

Reafirm faptul că Instituția Prefectului este la dispoziția echipei de implementare a acestui proiect cu tot suportul necesar. Fiecare zi de întârziere poate să însemne afectarea sănătății unor oameni sau chiar pierderi de vieți omenești”, menționează Marian Grigoraș.

Unitatea medicală nu poate fi încă deschisă, deoarece prezintă, în continuare, mari deficiențe

Lucrarea efectuată de firma SDI Global LLC, pentru care s-au plătit 13,2 milioane de euro, continuă să prezinte mari deficiențe. Acestea nu au fost încă remediate, în ciuda avizului de funcționare emis de către Direcția de Sănătate Publică. Turcii și-au luat avizele de funcționare la începutul anului și nu au nicio treabă cu certificatele pe care le-au fluturat pentru a-și adjudeca licitația. Astăzi, 22 septembrie 2020, la spital va ajunge Inspecția de Stat din Ministerul Sănătății, unitate care va verifica toate documentele emise pentru avizare

Noi detalii ies la suprafață despre situația de la spitalul mobil de la Lețcani. Unitatea medicală nu poate fi încă deschisă, deoarece prezintă, în continuare, mari deficiențe. Chiar dacă Direcția de Sănătate Publică (DSP) a emis avizul de funcționare la presiunea lui Maricel Popa, șeful CJ Iași, alte instituții nu au cedat. Fără avizul de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) și cea de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), unitatea nu poate funcționa corespunzător. Peste toate aceste aspecte, apar noi detalii despre firma SDI Global LLC din Ankara, firmă care nici pe departe nu este ceea ce se prezintă.

Firma turcească și-a luat avizele necesare abia în 2020. Spitalul mobil de la Lețcani a devenit jucăria lui Maricel Popa

Compania SDI Global LLC a luat un cod NATO de agent economic (NCAGE) în ianuarie 2020. Asta, în ciuda faptului că reprezentanții acestei firme și-au asumat proiecte vechi, încă din 2015, sub sigla Organizației Tratatului Altanticului de Nord. În 2015, funcționa o altă firmă în Statele Unite ale Americii din care actuala SDI s-a desprins. Iar asta nu face decât să arate că totul a fost o mare minciună. Maricel Popa, șeful CJ Iași, nu a spus absolut nimic despre toate aceste lucruri. La mijloc au fost 13,2 milioane euro, iar turcii nu au fost penalizați, în ciuda întârzierii de patru luni.

Firma SDI Global LLC a fost înființată abia în 2019, iar într-un an nu avea cum să facă atâtea proiecte pe cât le-a prezentat și cu care a venit la licitația respectivă, de la Iași. Firma are doar trei angajați și a reușit să dea o lovitură tocmai la Iași, pe 13 milioane euro. Toate certificatele ISO, prezentate public, sunt pe o fostă firmă din care SDI Global s-a desprins. Șeful CJ nu a văzut nicio problemă și s-a grăbit să dea licitația turcilor.

Stadiul autorizării este la fel ca în urmă cu două săptămâni

La solicitarea prefectului Marian Grigoraș, conducătorii direcțiilor sau instituțiilor deconcentrate aflate în coordonarea Instituției Prefectului – Județul Iași au dispus evaluarea cu prioritate și celeritate a documentațiile depuse în vederea funcționalizării unității medicale mobile dezvoltate în comuna Lețcani.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași a informat, în data de 10.07.2020, A.D.I. EURONEST cu privire la faptul că, pentru investiția „AMENAJARE TEREN – PLATFORMĂ BALASTATĂ”, nu este necesară obținerea avizului de protecție civilă și a informat, în data de 10.07.2020, A.D.I. EURONEST cu privire la faptul că, în vederea avizării/autorizării din punctul de vedere al securității la incendiu pentru investiția „AMANEJARE TEREN, AMPLASARE MODULE PENTRU SPITALUL MOBIL COVID-19 REGIUNEA NORD-EST ROMÂNIA ȘI RACORD UTILITĂȚI” trebuie să revină cu o documentație tehnică conform Anexa 2 din oridnul MAI nr. 129/2016. Până la data prezentei informări documentația tehnică solicitată nu a fost depusă.

Agenția pentru Protecția Mediului Iași a depus la APM Iasi notificare în vederea emiterii acordului de mediu pentru lucrari de amenajare. APM Iași a emis pe 30.06.2020 Decizia de evaluare inițială prin care s-a decis continuarea procedurii prin prezentarea Memoriului tehnic în vederea emtierii Deciziei etapei de încadrare. Până la data prezentei informări nu s-a depus escript solicitat.

Direcția de Sănătate Publică Iași a avizat favorabil în data de 30.06.2020 investiția „Amenajare teren, amplasare module pentru Spitalul mobil COVID-19 regiunea Nord-Est România și record utilități.” A efectuat evaluarea obiectivului în teren în data de 04.09.2020 realizând consilierea în vederea elaborării documentației de avizare, A primit solicitarea 14320/07.09.2020 din partea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași privind aprobarea structurii organizatorice a unității cu Secția exterioară „Spital Mobil /Modular din containere de logistică medicală (250 de paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii COVID-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” din localitatea Lețcani, judetul Iași, solicitare la care s-a raspuns în data de 09.09.2020 solicitându-se completarea de urgență a documentației.

A primit solicitarea 14404/09.09.2020 din partea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași privind realizarea demersurilor necesare către Ministerul Sănătății în vederea modificării art. 19 din Legea 136/2020 în sensul inlocuirii / completării sintagmei „detașare” cu sintagma „detașare / delegare, după caz, și la același angajator cu secții exterioare”, solicitare care a fost transmnisă în aceeași zi către Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență.

În acest context, prefectul Marian Grigoraș reiterează angajamentul instituțiilor aflate în coordonarea Instituției Prefectului – Județul Iași de a sprijini activ și constant echipa managerială a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” în vederea operaționalizării unității „Spital Mobil/Modular din containere de logistică medical (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est.

Articolul Maricel Popa nu a depus hârtiile pentru avizarea spitalului mobil de la Lețcani. Iată realitatea din spatele proiectului apare prima dată în BZI.ro.