Se schimbă cărţile de identitate ale românilor. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 3 august 2020, legea prin care modifică şi completează mai multe acte normative privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, transmite Administraţia Prezidenţială.

„Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 575/11.12.2017).

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 312/27.05.2020);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/17.02.2020).”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Legea privind cartea de identitate electronică a fost promulgată

Potrivit legii promulgate astăzi, este introdus sistemul de carte de identitate electronică, precum şi semnătura electronică. Eliberarea cărții de identitate simple sau electronice este opțională.

„Opţional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul”, arată actul normativ promulgat.

În ceea ce privește situația unui minor aflat într-un serviciu social sau privat acreditat, destinat protecției copilului, actul de identitate este eliberat prin grija acestui serviciu.

„În cazul minorului care se află, în condiţiile legii, într-un serviciu social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă”, conform legii promulgate.

În ce cazuri poate lipsi semnătura olografă

O altă modificare în cazul noilor buletine, prevede că, în cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de identitate simple.

Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile legii.

„Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat”, mai indică legea promulgată.

Cât timp este valabilă cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie este valabilă timp de 45 de zile.

De asemenea, de la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă în intervalul 14 şi 18 ani, cu valabilitate de maximum 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani şi cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.

Articolul Klaus Iohannis a promulgat legea privind cartea de identitate electronică apare prima dată în BZI.ro.