Definitivat 2020. a examenului național pentru definitivare în învățământ, după soluționarea contestațiilor, este 72,45% (în creștere cu 3,28%, comparativ cu rezultatele inițiale – 69,17%).

Peste 4.300 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020, potrivit rezultatelor finale afișate luni. Inițial, rezultatele trebuiau să fie anunțate marți, 4 august, însă acestea au fost făcute publice cu zi mai devreme față de calendarul inițial. Rata finală de promovare.

Astfel, din totalul de 6.037 de candidați cu note la proba scrisă, 4.374 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8, media minimă de promovare a acestui examen.

Definitivat 2020: Peste 4.000 de candidați promovați

După susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de contestații, au fost declarați promovați 4.176 de candidați. O rată de promovare de peste 80% a fost înregistrată în județele Cluj – 87.46%, Vâlcea – 84.90%, Dolj – 80,50% , Mehedinți – 80%. În București, procentul de promovare înregistrat este de 76.52%.

Rezultatele finale s-au afișat luni, 3 august, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul definitivat.edu.ro.

În această sesiune, 6.775 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 6.480 de candidați (95,65%). Dintre aceștia, 433 de candidați s-au retras, iar opt candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Cum a fost declarat promovat un candidat

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. În această sesiune, 402 candidați au avut drept de participare la proba scrisă în cele două centre organizate la nivelul județului Iași. Dintre aceștia au fost prezenți 390 de candidați. Nu a fost eliminat niciun candidat din cauza unor tentative de fraudă, iar 12 candidați au absentat. Afișarea primelor rezultate s-a realizat atât la centrele de examen, cât și on-line, pe site-ul definitivat.edu.ro.

Examenul este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes

Examenul de Definitivat în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică, întrucât este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă, din cadrul examenului de Definitivat (până anul trecut – n.r.), candidații trebuiau să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent, conform Calendarului; media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective și să îndeplinească condițiile privind durata stagiului de practică obligatoriu la catedră, de minimum 1 an școlar.

Care este procentul la Iași

La examenul național de Definitivat 2020 la Iași, 72,75 la sută este rata de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ. Astfel, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8), la nivel național, este de 69,17 la sută, iar 101 candidați au obținut nota 10. Județul Iași se situează peste media națională cu 72,75 la sută, candidații ieșeni obținând 7 note de 10 la proba scrisă și 5 medii generale de 10. Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 267 de candidați cu medii situate între 8 și 10.

Articolul Definitivat 2020. Rata de promovare a crescut după contestații la 72,45% apare prima dată în BZI.ro.