Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor). Procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă, la nivelul județului Iași, este de 57,64%, superior în raport cu procentul consemnat în 2019 de 44,87% .

23 de candidați au obținut nota 10, iar 799 de candidați au obținut note între 7 și 9,99. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 1466 de candidați din totalul de 1594 de candidați înscriși.
În centrele de evaluare au fost notate 1386 de lucrări, întrucât: 73 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, nici un candidat nu a fost eliminat, iar lucrările a 7 candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Din promoția curentă, 60,81% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

Articolul 57,64% rata de promovare a concursului național de titularizare, sesiunea 2020, la nivelul județului Iași (înainte de contestații) apare prima dată în BZI.ro.